ZDROWO SPORTOWO

W roku szkolnym 2019/2020 Nasze Przedszkole uzyskało Certyfikat udziału w akcji:

Zdrowo i Sportowo głównym celem akcji jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. To ważne, aby pokazać dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie co to jest aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. W ten sposób bowiem budujemy u najmłodszych zdrowe nawyki aktywnego życia Służą temu zajęcia sportowe na podstawie przygotowanych materiałów.

Po co to robić? Powodów jest kilka. 

Aktywne dzieci, to zdrowsi dorośli.

Nie tylko pod względem fizycznym, ale też psychicznym. Jak pokazują badania, dzieci, młodzież, a potem dorośli, którzy na co dzień uprawiają sport czy też mają stały nawyk aktywności ruchowej uczą się lepiej, lepiej radzą sobie ze stresem i wyzwaniami. W większym stopniu akceptują swoje ciało i rozumieją ograniczenia. Wreszcie łatwiej budują relacje społeczne i potrafią się odnaleźć w nowej grupie rówieśniczej.

Akcja jest też skierowana również bezpośrednio do rodziców. Z jednej strony bowiem prezentuje gotowe materiały czy to w postaci filmów, czy też artykułów odpowiadających na wiele pytań związanych z prawidłowym rozwojem dziecka. Z drugiej strony z całą mocą podkreślany jest fakt, że najlepszą i najskuteczniejszą metodą nauki dziecka, jest pokazanie mu dobrego, a w tym wypadku zdrowego i aktywnego, modelu. Tymi modelami, mają być otaczający i wychowujący dzieci dorośli. Zatem akcja zachęca do zmiany zachowań nie tylko dziecka, ale całej rodziny czy placówki edukacyjnej.

Zapraszamy na stronę akcji: