INFORMACJA DLA RODZICÓW DZIECI PRZYJĘTYCH NA DYŻUR WAKACYJNY 2020r.

Warunkiem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny w miesiącach lipiec i sierpień 2020r. będzie przedstawienie w pierwszym dniu przyjścia dziecka do Przedszkola następujących dokumentów: wypełniona deklaracja i oświadczenie rodziców (poniżej w załączniku) dowodu wpłaty naliczonej za czas korzystania z dyżuru(żywienie + […]

Więcej →