WAŻNA INFORMACJA DLA RODZICÓW

Zgodnie z Ramowym Rozkładem Dnia uprasza się rodziców o przyprowadzanie dzieci do godz. 8:45 oraz odbieranie od godz. 12:30. Nie przestrzeganie w/w godzin dezorganizuje pracę personelu przedszkola w przygotowywaniu posiłków dla dzieci. Przestrzeganie w/w godzin jest istotne dla bezpieczeństwa dzieci […]

Czytaj więcej →