Archiwum autora: pm52

Podziękowanie Pola Nadziei 2019

DZIĘKUJEMY DZIECIOM I RODZICOM
PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 52 W SOSNOWCU
ZA OKAZANE WSPARCIE FINANSOWE DLA
HOSPICJUM ŚW. TOMASZA AP. W SOSNOWCU
– W KWOCIE 318,93 ZŁ
KWESTA W RAMACH „ŻÓŁTYCH PÓL NADZIEI 2019”.

Informacja o dyżurze wakacyjnym 2019

Rekrutacja na dyżur wakacyjny lipiec- sierpień 2019r przebiega wg następującego harmonogramu:

Przedszkola dyżurujące  przyjmują wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny
od dnia  06.05.2019 r. do dnia  21.05. 2019 r.
Do 24 maja b.r. do godz. 12.00 – w dyżurujących placówkach zostaną opublikowane listy dzieci zakwalifikowanych na dyżur wakacyjny.  

Potwierdzeniem przyjęcia dziecka na dyżur wakacyjny będzie złożenie do dyrektora dyżurującego Przedszkola deklaracji w terminie od 27.05.2019 do ostatniego dnia roboczego maja do godz. 12.00

Podstawą zgłoszenia dziecka do Przedszkola na dyżur wakacyjny jest prawidłowo wypełniony i złożonyWniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny„,

Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny wydaje placówka macierzysta, wraz  z potwierdzeniem pieczątką Przedszkola na wniosku – faktu uczęszczania dziecka do placówki w bieżącym roku szkolnym.

Wypełniony prawidłowo wniosek rodzic składa do dyżurującego Przedszkola:

  • w pierwszym dniu rekrutacji od godz. 7.00 do godz. 17.00,
  • od poniedziałku do piątku w godzinach pracy kancelarii, tj.: od 8:00 do 15:00,
  • w ostatnim dniu rekrutacji do godz. 12.00.

Niezłożenie deklaracji w wyznaczonym terminie oznacza rezygnację z miejsca w przedszkolu dyżurującym.

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „MOJA ULUBIONA BAJKA”

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „MOJA ULUBIONA BAJKA”

ZORGANIZOWANEGO PRZEZ PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 52 W SOSNOWCU

I MIEJSCE

  • VALERIIA BOHDANOWA

Przedszkole Miejskie Nr 50
Nauczyciel: ALDONA PRONOBI

II MIEJSCE

  • WOJCIECH PIEGZA

Przedszkole Miejskie Nr 52
Nauczyciel: IWONA PAŁY

III MIEJSCE

  • NIKODEM WOJDA

Przedszkole Miejskie Nr 38
Nauczyciel: MAGDALENA WRONA

WYRÓŻNIENIE

  • ADAM LATAŁA

Przedszkole Miejskie Nr 52
Nauczyciel: ANETA KLIMOWSKA, KATARZYNA STEPIEŃ

  • PIOTR MIERZWA

Przedszkole Miejskie Nr 18
Nauczyciel: AGNIESZKA GALICKA

SERDECZNE GRATULACJE!

Moja ulubiona bajka – konkurs zorganizowany przez PM Nr 52 – wystawa pokonkursowa