Podziękowanie za udział w akcji charytatywnej „Pełna miska dla Schroniska”